வெள்ளி, 9 அக்டோபர், 2009

நாழிகை, விநாழிகை, லிப்தம், விலிப்தம், பரா, தத்பரா தெரியுமா?

இந்த சொற்களை கேள்விப்பட்டு இருகிறீர்களா? இவை நம் மூதாதையர்கள் காலத்தை அளக்க பயன்படுத்திய அளவைகள். ஆச்சர்யமாக உள்ளதா? கீழே படியுங்கள்.

---------------------------------------
1 நாள் = 60 நாழிகை
---------------------------------------
24 மணி
1 மணி = 2.5 நாழிகை = 60 நிமிடங்கள்
1 நாழிகை = 24 நிமிடங்கள்

---------------------------------------------
1 நாழிகை = 60 விநாழிகை
---------------------------------------------
24 நிமிடங்கள்
1 நிமிடம் = 2.5 விநாழிகை = 60 விநாடிகள்
1 விநாழிகை = 24 விநாடிகள்

------------------------------------------
1 விநாழிகை = 60 லிப்தம்
------------------------------------------
24 விநாடிகள்
1 விநாடி = 2.5 லிப்தம் = 100 செண்டி விநாடிகள்
1 லிப்தம் = 40 செண்டி விநாடிகள்

------------------------------------------
1 லிப்தம் = 60 விலிப்தம்
------------------------------------------
40 செண்டி விநாடிகள்
1 செண்டி விநாடி = 1.5 விலிப்தம் = 10 மில்லி விநாடிகள்
1 விலிப்தம் = 6.6666 அல்லது 6.7 மில்லி விநாடிகள்

-------------------------------------
1 விலிப்தம் = 60 பரா
-------------------------------------
6.7 மில்லி விநாடிகள்
1 மில்லி விநாடி = 8.95 அல்லது 9 பரா = 1000 மைக்ரோ விநாடிகள்
1 பரா = 111 மைக்ரோ விநாடிகள்

-------------------------------
1 பரா = 60 தத்பரா
-------------------------------
111 மைக்ரோ விநாடிகள்
1 மைக்ரோ விநாடி = .5 தத்பரா = 1000 நானோ விநாடிகள்
1 தத்பரா = 2000 நானோ விநாடிகள்

இது நம் மூதாதையர்கள் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னமே எழுதி வைத்தது. மில்லி, மைக்ரோ மற்றும் நானோ விநாடிகள் அனைத்தும் தற்சமயமே வந்தது. அப்படியானால் நம்மவர்கள் காலத்தை மிகத் துல்லியமாக அளக்க அப்பொழுதே அளவைகளை உருவாகியுள்ளனர் என்பது திண்ணம்.

நம் குழந்தைகளுக்கும் நம் தமிழை ஆராய்ச்சி செய்ய உதவுங்கள் பெற்றோர்களே.

1 கருத்து:

வாழ்கதமிழ் பா.வெ.சிவா சொன்னது…

அய்யோ ஒரு தமிழனாக பிறந்தது என் பூர்வ சென்ம புண்ணியம்
எழும் தமிழ் ஈழம்....
என்றும் ப்ரியமுடன்
வாழ்க தமிழ் பா.வெ.சிவா

கருத்துரையிடுக